Hein Krammer, distractie

HeinScopul acestui website este sã intru în contact cu interesati în hobbyul meu cel mai importanta:

muzicã τigãneascã din România ςi Ungaria.

Eu mã ocup cu acest hobby din anul 1955 ςi fac acesta foarte intensiv. Asa am studiat limba românã ςi limba ungureascã ςi am vizitat aceste τari de multe ori. Am transmis aproximativ 2000 melodie de cântece ςi de dansuri de pe urmãtoarele: discuri, radio, cárτi ςi din contacte personale. Intr-un database electronic pastrez o parte de acest√£ muzic√£. Cu numerele ofer de obiciei

   Tune    note muzicale de la melodie simplificat√£,
   Midi    o reproduce cu ajutorul de midi,
   Lyrics    textul ςi traducerea la englezesc,
   Piano    un exemplu de interpretare a mea pe pian, ςi
   Arrangement    un arangeament pentru pian.

Eu cânt muzicã τigãneascã aproape numai pe pian, ςi puτin la τambal. Database-ul conτine ςi niste exemple (aranjamente ςi fragmente cu sunet).

Pagina persoanã da altã informatie despre viaτã ςi persoanã a mea, în special referotor la aceastã distractie.

La începutul lui August 1998 am iesit la pensie. Deci acum pot sã mã ocup mai mult cu acestã distractie a mea. Sper ca primesc multe anunτuri, prin de exemplu e-mail:

info (at) heinkrammer (punct) nl.Hein Krammer, Zuid Esch 1, 7622 DB Borne, Olanda, tel +31-74-2670383

pagina de început     database     persoanã

Englisch language     magyar nyelv     Nederlands